De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt naar verwachting pas op 1 januari 2020 in werking, maar met sommige wijzigingen dien je als werkgever nu al rekening te houden. Op dit moment is de transitievergoeding pas verschuldigd als een medewerker langer dan 2 jaar in dienst is, maar vanaf 1 januari 2020 is dat al vanaf de eerste dag.

De regering denkt dat deze maatregel ertoe leidt dat werkgevers zich niet gedwongen voelen om uit financiële overwegingen binnen twee jaar (want daarna is immers de transitievergoeding verschuldigd) afscheid te nemen van een medewerker.

Afgezien van een beperkt aantal situaties (bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst al voor 1-1-2020 is opgezegd, de werknemer al schriftelijke instemming heeft gegeven of het verzoek tot ontbinding al voor 1-2-2020 is ingediend) heeft deze maatregel nu al gevolgen als een werknemer een (tijdelijk) contract krijgt die de datum van 1 januari 2020 overschrijdt. Als je als werkgever vandaag een jaarcontract aangaat met een werknemer loopt dit contract tot 14 maart 2020 ben je volgend jaar dus al een transitievergoeding verschuldigd.

Voor het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding is nieuw dat deze naar rato wordt berekend. Per heel dienstjaar bedraagt de vergoeding 1/3e van het bruto maandsalaris, voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst en voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een jaar duren, wordt de transitievergoeding naar rato berekend.

Ook nieuw is dat de transitievergoeding na 10 jaar dienstverband niet hoger wordt. Tot 1-1-2020 kregen werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar over het meerdere een hogere vergoeding.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Copyright Personeel dat Werkt - Ontwikkeld door Rocketstyle