Wij zijn Personeel dat Werkt!

We vinden elkaar in onze levensovertuiging. We zien mensen als mogelijkheden, niet als problemen. Niet per se met als doel elke arbeidsrelatie in stand te houden, maar juist om met elkaar de juiste keuzes te maken waarbij de ander niet onnodig beschadigd raakt. Dat merk je: in onze advisering, in de rol van advocaat en die van mediator.

Willeke van den end

Juridisch advies

Als jurist en mediator weet ik dat de belangen die spelen bij een arbeidsconflict vaak niet alleen over inhoud gaan. Ik vind het belangrijk ook daar aandacht aan te besteden, natuurlijk in afstemming met de opdrachtgever. Schakel je mij in als jurist of adviseur? Dan let ik niet alleen op wát we doen en wat de juridische haken en ogen zijn, maar kijk ik ook naar de manier waarop we communiceren naar de tegenpartij. Als je mij inschakelt als mediator vervul ik een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige rol en zal ik interventies doen om ervoor te zorgen dat de deelnemers het beste gesprek dat op dat moment mogelijk is voeren.

Ik heb mij door het behalen van de Master Recht & Arbeid aan de Universiteit van Maastricht gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Mijn mediationopleiding heb ik gevolgd bij het Expertisecentrum Conflictmanagement in Groningen. Daarnaast heb ik een specialisatieopleiding voor arbeidsconflicten gevolgd om mij verder te specialiseren in de bijzondere aspecten van mediation in arbeidszaken.

Hanneke Mauritz

Juridisch advies

De afgelopen jaren heb ik meer en meer passie gekregen voor het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is volop in beweging, en dat maakt het er voor de betrokken partijen vaak niet makkelijker op. Het is een uitdaging om goede oplossingen te bedenken, zodat je tot werkbare afspraken kunt komen. Die uitdaging ga ik graag met je aan.

Als er een conflict is en een minnelijke regeling blijkt niet mogelijk dan schroom ik niet om te procederen. Ik breng de risico’s en kansen duidelijk in beeld, zonder zaken onnodig ingewikkeld te maken. Dat kan ik op grond van mijn ruime ervaring als advocaat in een procespraktijk.

Na het afronden van mijn studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Utrecht heb ik de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten gevolgd.  Na bijna 10 jaar in Utrecht werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2015 als ondernemer-advocaat in Woerden gestart. Door het volgen van de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit en mijn lidmaatschap van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) heb ik mij verder kunnen specialiseren op het gebied van arbeidsrecht. Met Personeel dat Werkt kunnen Willeke en ik onze ervaring, kwaliteiten en dienstverlening bundelen om het beste resultaat voor jou te kunnen bewerkstelligen.

Toegankelijk en laagdrempelig

We hebben de ambitie jouw partner voor P&O te zijn. Je kunt ons benaderen met alle vragen die je hebt, op een makkelijke en laagdrempelige manier. Zo kun je ons altijd bereiken via WhatsApp, via de mail en kun je ons op elk moment van de dag bellen met jouw vragen.

Betaalbaar

Natuurlijk maken we vooraf afspraken over wat onze dienstverlening jou kost en oplevert. We snappen dat niet elke kwestie even ingewikkeld is en niet elke vraag een aanslag moet zijn op jouw portemonnee. We vinden het belangrijk transparant te zijn over onze kosten en daar goede afspraken over te maken. We hebben een aantal basistarieven, maar zijn altijd bereid maatwerkafspraken te maken

© Copyright Personeel dat Werkt - Ontwikkeld door Rocketstyle