Concurrentiebeding

Wil je een geldig concurrentiebeding afsluiten met je werknemer? Wees dan alert op de voorwaarden zoals geregeld in artikel 7:653 BW en nader vormgegeven in de jurisprudentie. Een belangrijke voorwaarde is dat de werknemer uitdrukkelijk akkoord gaat met het beding. Dit is belangrijk omdat de werknemer wordt beperkt in zijn arbeidskeuze. De werknemer wordt immers de verplichting opgelegd om zich na de beëindiging van het dienstverband te onthouden van de activiteiten en werkzaamheden zoals omgeschreven in het concurrentiebeding.

Voor het overeenkomen van een rechtsgeldig concurrentiebeding geldt het schriftelijkheidsvereiste. Dit betekent dat het beding in de arbeidsovereenkomst moet zijn opgenomen, of dat het in een ander document als bijlage is bijgevoegd én daarnaar wordt verwezen in de arbeidsovereenkomst. Een werknemer moet dus uitdrukkelijk instemmen met het concurrentiebeding. Onze tip: neem het concurrentiebeding altijd op in de arbeidsovereenkomst zelf om latere problemen te voorkomen.

Verder is een concurrentiebeding in beginsel alleen toegestaan bij een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Met een werknemer met een dienstverband voor bepaalde tijd kan in bepaalde gevallen een concurrentiebeding worden afgesproken, maar de noodzaak hiervoor moet dan worden gemotiveerd. Hiermee volsta je niet met een standaardmotivering, maar de motivering moet concreet, duidelijk en specifiek zijn. We helpen je hiermee graag verder mee!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© Copyright Personeel dat Werkt - Ontwikkeld door Rocketstyle